Chủ tọa điều hành phiên họp là Huynh Trưởng cấp Dũng Diệu Thiện Trần Thế Mỹ, Trưởng Ban Hướng Dẫn Phân Ban Gia Đình Phật Tử Kiên Giang; Huynh Trưởng cấp Tấn Minh Kim Quách Văn Thành, Phó Trưởng Ban Hướng Dẫn Phân Ban Gia Đình Phật Tử Kiên Giang; Huynh Trưởng cấp Tấn Diệu Sang Lâm Cẩm Tiên, Ủy viên Từ Thiện Xã Hội Ban Hướng Dẫn Phân Ban Gia Đình Phật Tử Kiên Giang.

Ngoài ra còn có sự tham gia của các anh chị Huynh Trưởng ủy viên Ban Hướng Dẫn và đại diện 12 đơn vị Gia Đình Phật Tử đang sinh hoạt trong tỉnh Kiên Giang.

Phiên họp bắt đầu bằng việc rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức “Lễ Kỷ niệm 60 năm Gia Đình Phật Tử Kiên Giang”. Tất cả các công tác tổ chức buổi lễ đã được chuẩn bị kỹ lưỡng từ nhiều tháng trước tuy nhiên vẫn còn một vài sự cố nhỏ nhặt được các anh chị rút kinh nghiệm để những kỳ hội nghị sau được thành công hơn.

Tiếp nối thành công đạt được từ phong trào thi đua Đơn Vị Vững Mạnh 2016, Ban Hướng Dẫn Phân Ban Gia Đình Phật Tử Kiên Giang tiếp tục triển khai kế hoạch thi đua Đơn Vị Vững Mạnh 2017 với 23 tiêu chí thi đua.

Tại buổi họp, các anh chị đã quyết định một số công việc của Ban Hướng Dẫn trong nhiệm kỳ tới như: tổ chức trại họp bạn Lục Hòa X, chuẩn bị kỳ thi Kiên, Trì, Định vào giữa năm 2017…

Năm 2017 là năm cuối cùng của nhiệm kỳ 2013 – 2017 của Ban Hướng Dẫn. Trong cuộc họp, các anh chị Huynh Trưởng đã công cử thành phần nhân sự Ban Hướng Dẫn Phân Ban Gia Đình Phật Tử Kiên Giang nhiệm kỳ 2018 – 2022. Theo đó, thành phần Ban Hướng Dẫn mới có tổng cộng 19 anh chị Huynh Trưởng giữ 21 chức danh.

Buổi họp kết thúc lúc 17 giờ cùng ngày trong tinh thần phấn khởi của tất cả các anh chị.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here