Chủ tọa phiên họp là huynh trưởng cấp Dũng Diệu Thiện Trần Thế Mỹ, Trưởng Ban Hướng Dẫn Phân Ban Gia Đình Phật Tử Kiên Giang;

Đồng chủ tọa là huynh trưởng cấp Tấn Minh Kim Quách Văn Thành, Phó trưởng Ban Hướng Dẫn Phân Ban Gia Đình Phật Tử Kiên Giang.

Tham dự phiên họp còn có hơn 20 huynh trưởng gồm: ban viên Ban Hướng Dẫn và đại diện 10 đơn vị Gia Đình Phật Tử đang sinh hoạt trong tỉnh.

Trong 3 giờ diễn ra phiên họp, các anh chị Huynh Trưởng Ban Hướng Dẫn đã cùng nhau bàn bạc, quyết định nhiều việc quan trọng của Ban Hướng Dẫn như:

– Giải quyết vướng mắc của các đơn vị.

– Triển khai kế hoạch tổ chức thực hiện Trại Lục Hòa IX-2016.

– Triển khai TB chiêu sinh bậc Lực V của Trung Ương.

– Rút kinh nghiệm sau buổi học đầu tiên Lớp huấn luyện dài hạn.

Phiên họp diễn ra trong tinh thần trách nhiệm cao, thẳng thắn, dân chủ, các vấn đề bàn bạc trong phiên họp đều được nhất trí cao, đem lại không khí phấn khởi, tin tưởng và đoàn kết trong nội bộ.

Dưới đây là một số hình ảnh phiên họp.

HQ2 01

HQ2 01

HQ2 01

HQ2 01

HQ2 01

HQ2 01

HQ2 01

HQ2 01

HQ2 01

HQ2 01

HQ2 01

HQ2 01

HQ2 01

HQ2 01

HQ2 01

HQ2 01

HQ2 01

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here