SANH KHỔ

Ngày bụng me, gầy cho thân sự sống

Mười hai nhân duyên độc quyền bảo hộ cái ta côi !

Tam độc, tứ ma, bọn thập sử với thập triền…

Nô lệ chúng trọn đời ! thì còn chi an lạc…?

LÃO KHỔ

Làn tóc bạc báo tin : “nữa đời hương phấn”!

Gốc răng long cảnh cáo : đã già nua!

Lê chiếc thân : nặng nhọc cả đứng ngồi…!

Chuyện trẹo cẳng, quẹo cổ tay ngày ngày gần như cơm bữa…!

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here