TỨ DIỆU ĐẾ KỲ 2: HÀNH KHỔ

Vạn vật vô thường biến chuyển luôn!

Khổ HÀNH vì chẳng phút an lành

Thân tâm cảnh giới trò hư huyễn

Sớm tụ, chiều tan tợ khói sương!

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here