Sáng Tác

Sáng Tác

G
GĐPT Kiên Giang
Vọng Động Nơi Cửa Thiền
07/10/2013
Save
Vọng Động Nơi Cửa Thiền
G
GĐPT Kiên Giang
Hai bài thơ chữ Hán về chị Tâm Chánh
27/01/2014
Save
Hai bài thơ chữ Hán về chị Tâm Chánh
G
GĐPT Kiên Giang
Lý Tưởng
25/04/2014
Save
Lý Tưởng
G
GĐPT Kiên Giang
Hạnh Phúc
25/04/2014
Save
Hạnh Phúc
G
GĐPT Kiên Giang
Tiễn Minh Trọng
11/03/2015
Save
Tiễn Minh Trọng
G
GĐPT Kiên Giang
Thương Nhớ Về Người Anh Áo Lam
14/09/2015
Save
Thương Nhớ Về Người Anh Áo Lam
G
GĐPT Kiên Giang
Đức Phật Và Gã Mục Đồng
19/03/2016
Save
Đức Phật Và Gã Mục Đồng
G
GĐPT Kiên Giang
Quen với Người Chết Hay Sao Mà Cúi Đầu Chào Tiễn Họ?
02/07/2016
Save
Quen với Người Chết Hay Sao Mà Cúi Đầu Chào Tiễn Họ?
G
GĐPT Kiên Giang
Bên Bờ Nại Hà
13/10/2016
Save
Bên Bờ Nại Hà
G
GĐPT Kiên Giang
Bay Đi Cánh Chim Lam
10/12/2016
Save
Bay Đi Cánh Chim Lam
G
GĐPT Kiên Giang
Tập thơ: Xuân Trong Cửa Thiền (4)
03/02/2017
Save
Tập thơ: Xuân Trong Cửa Thiền (4)
G
GĐPT Kiên Giang
Câu chuyện dòng sông: Cồ Đàm (2)
01/06/2017
Save
Câu chuyện dòng sông: Cồ Đàm (2)