Như Huyễn Thiền Sư Thích Từ Thông

ÁI BIỆT LY KHỔ

Ta ghét ta thù… nghịch ý ta
Vậy mà lại gặp lại lân la…
Ta không muốn có môi trường ấy
Nó cứ theo ta gỡ chẳng ra!
Khổ vì đối lập, vì bất đồng ý kiến, bất đồng tư tưởng, bất đồng sở thích, bất đồng khẩu vị… Từ trong một gia đình cá thể cho đến một tổ chức, một đoàn thể, một cơ quan, một nội các… đều có sự bất đồng ấy. Bất đồng cao độ, sanh oán ghét, oán ghết nhân lên thành thâm thù. Thâm thù mà phải đối diện, phải sống chung, đó là OÁN TẮNG HỘI KHỔ ! Thế cho nên, là con người, chẳng có một ai không “khổ”.

NGŨ ẤM XÍ THẠNH

Ngũ ấm thân người rõ mỏng manh
Tứ chi… thất đại… gá duyên thành
Một trong các ấm không bình ổn
Sự sống toàn thân, cận : TỬ SANH !
Khổ vì có thân, đạo Phật gọi tấm thân kết hợp bởi SẮC, TÂM. Chất liệu kết hợp có năm chức năng, công dụng, gọi đó là “ngũ ấm” cũng gọi là “ngũ uẩn” thân. “Ngũ uẩn phù hư không khứ lai”… nó mong manh, tạm bợ, hợp tan, sanh diệt như đám mây trời, cho nên sự chết sống mau như trở bàn tay, có khi nhanh trong vài ba cái chớp mắt, thế thì vui sao cho được ! NGŨ ẤM XÍ THẠNH KHỔ là KHỔ do năm ấm bất điều hòa, thân tâm không an ổn ! 
 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here