Tiết mục hấp dẫn tại Compile Toni BOU trial Bercy 2012:
Và tiết mục biểu diễn thăng bằng trên xe đạp một bánh của các nghệ nhân Trung Quốc:

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here