Lời Ngỏ

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức;
Các anh chị em Áo Lam thân mến,
 
         Hôm nay, ngày 01/05/2013, Trang thông tin điện tử www.gdptkiengiang.org của Ban hướng dẫn Phân ban Gia Đình Phật Tử Kiên Giang hân hạnh ra mắt Chư Tôn Thiền Đức và độc giả Áo Lam trên khắp hành tinh xanh.
 
          Sự ra đời của gdptkiengiang.org sẽ góp thêm hương sắc cho vườn hoa báo mạng Gia Đình Phật Tử trong cũng như ngoài nước, đồng thời góp thêm tiếng nói để làm phong phú hơn tâm tư tình cảm của đoàn viên GĐPT đối với đại gia đình Áo Lam và đối với Đạo Pháp và Dân tộc.
 
          Chúng tôi mở trang web này, ngoài việc phục vụ độc giả những tin tức Phật sự, những tài liệu tu học GĐPT v.v… còn là nơi tiếp nhận và quảng bá chánh kiến của độc giả khắp nơi để góp ý xây dựng hoạt động Gia Đình Phật Tử và Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam ngày càng tốt hơn qua nhiều thể loại văn học nghệ thuật như : bình luận, bản tin, truyện ngắn, thơ, nhạc, tranh vẽ v.v… Ngoài ra, đây cũng là nơi sưu tầm, lưu trữ và giới thiệu những hình ảnh, hiện vật và tư liệu có liên quan đến lịch sử phát triển Gia Đình Phật Tử miền Tây Nam Bộ từ thời kỳ Hội Phật Học Nam Việt cho đến trước năm 1975.
 
         Chúng tôi ân cần kêu gọi sự hợp tác và giúp đỡ của Chư Tôn Thiền Đức và anh chị em Áo Lam khắp nơi.
 
Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát
 
 

BAN BIÊN TẬP
Bạn cũng có thể thích

Được đóng lại.