BTS GIÁO HỘI PGVN TỈNH KIÊN GIANG

BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ

BHD.PHÂN BAN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ

~~~~~~o0o~~~~~~

SỐ : 20/TB-GĐPT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

~~~~~~o0o~~~~~~


Rạch Giá, ngày 20 tháng 11 năm 2015

THÔNG BÁO
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC
 Hội nghị tổng kết hoạt động GĐPT Kiên Giang năm 2015

Kính gởi : – CÁC ANH CHỊ ỦY VIÊN BAN HƯỚNG DẪN TỈNH
 -CÁC ĐƠN VỊ GĐPT TRONG TỈNH
                                                                              –KIÊN GIANG

 
I- Ý NGHĨA – MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU :
          -Hội nghị tổng kết Phật sự GĐPT năm nay được tổ chức gọn nhẹ trong nội bộ
          -Giảm bớt phần nghi thức để dành thời gian thảo luận các vấn đề cần thiết trong sinh hoạt GĐPT trong năm qua và chương trình hoạt động năm tới
          -Hội nghị kết hợp với nội dung họp lệ quý I-2016 và lễ thọ cấp cho huynh trưởng
 
II- THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM – THÀNH PHẦN THAM DỰ :
 
          1) Thời gian : Hội nghị được tổ chức trong ngày 01/01/2016 . Thời gian làm việc: trọn ngày (Buổi trưa dùng cơm tại chùa)
 
          2) Địa điểm : chùa Tam Bảo , số 03 Sư Thiện Ân, phường Vĩnh Bảo, TP Rạch Giá.
 
          3) Thành phần :
          a-Chứng minh : cung thỉnh quý Thầy
                             * Đại Đức Thích Pháp Trí, phó trưởng Ban Hướng Dẫn Phật Tử Tỉnh Hội.
                             * Đại Đức Thích Thiện Chí, trụ trì chùa Tam Bảo-Rạch Giá
                             * Đại Đức Thích Minh Khải, phó Văn phòng BTS
                             * Đại Đức Thích Phước Độ, trưởng Phân ban Thanh thiếu nhi PT
          b-Tham dự: toàn thể 92 huynh trưởng có cấp và tập sự thuộc 9 đơn vị GĐPT trong tỉnh.
 
III- HÌNH THỨC – NỘI DUNG CẦN CHUẨN BỊ :
          1)Hình thức :
          -Huynh trưởng có cấp đến dự hội nghị mặc Lễ Phục (kể cả các ACE mới được xếp cấp đợt này)
          -Huynh trưởng tập sự mặc Đoàn Phục thường ngày.
          -Các đơn vị nhớ đem theo Cờ Gia Đình.
          2)Nội dung :
          -Viết tham luận về một đề tài có liên quan thiết thực đến sinh hoạt GĐPT tại Kiên Giang. Tham luận dài tối đa 2 trang giấy A4, cỡ chữ 14.
          -Chuẩn bị ý kiến về tất cả những vấn đề có liên quan đến sinh hoạt GĐPT tại đơn vị mình hay đơn vị bạn; Hoặc ý kiến đóng góp cho Ban Hướng dẫn Tỉnh… để trực tiếp phát biểu tại hội nghị. Thời gian phát biểu tối đa là 5 phút.
 
IV-CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ :
 
                     BUỔI SÁNG
          08.00 : Tập trung lên chánh diện
                     -Thỉnh Thầy Pháp Trí làm chủ lễ và thỉnh quý Thầy chứng minh lễ phát 
                       nguyện thọ cấp của huynh trưởng
          09.00 :  Về hội trường
                     1-Cung thỉnh chư Tôn Đức chứng minh
                     2-Tuyên bố lý do – Giới thiệu đại biểu
                     3-Niệm Phật
                     4-Chào huy hiệu Sen Trắng
                     5-Phát biểu khai mạc hội nghị của Chị Trưởng BHD.GĐPT Tỉnh
                     6-Báo cáo Phật sự năm 2015 của BHD.GĐPT Tỉnh
                     7-Phát thưởng Đơn Vị Vững Mạnh năm 2015
                     8-Tặng giấy Tán dương công đức và quà cho huynh trưởng
                     9-Khen thưởng huynh trưởng xuất sắc trong năm 2015
                    10-Đạo từ của Thầy Phó trưởng BHD Phật tử Tỉnh
                    11-Đáp từ và cảm tạ của Chị Trưởng BHD.GĐPT Tỉnh
                    12-Niệm Phật hồi hướng
                    13-Cung tiễn quý Thầy
                          (Giải lao 15 phút)
          10.00 : Đại biểu trình bày tham luận và đóng góp ý kiến
          11.00 : Tạm nghỉ – Dùng cơm – Nghỉ trưa
 
                     BUỔI CHIỀU  
13.30 : -Tiếp tục tham luận và đóng góp ý kiến
          14.00 : -Đoàn chủ tọa tổng hợp các ý kiến và đề ra phương thức giải quyết
          14.30 : -Trình bày Kế hoạch Đơn vị Vững Mạnh năm 2016 – Các đơn vị
                      bắt thăm chọn ngày khảo sát
          15.00 : -Công bố kết quả kỳ thi lên bậc
  -Phát chứng chỉ thi lên bậc năm 2015 cho đơn vị
                     -Rút kinh nghiệm kỳ thi lên bậc năm 2015
                     -Tổ chức thực hiện các hoạt động trong quý I-2016
 
V-PHÂN CÔNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN :
          1)Chủ tọa hội nghị :
                   -HTr cấp Dũng Diệu Thiện Trần Thế Mỹ (phát biểu khai mạc và cảm tạ)
                   -HTr cấp Tấn Minh Kim Quách Văn Thành (Đọc báo cáo)
                   -HTr cấp Tấn Diệu Sang Lâm Cẩm Tiên (Đọc Quyết định khen thưởng)
          2)Thư ký hội nghị :
                   -HTr cấp Tín Diệu Phương Huỳnh Tú Dung
                   -HTr cấp Tín Trí Ngọc Trần Thị Thanh Đào
          3)Điều khiển chương trình :
                   -HTr cấp Tín Minh Lễ Nguyễn Văn Mới
          4)Ban nghi lễ :
                   -Chị Diệu Âm  Lê Mỹ Hạnh
                   -Chị Tuệ Nghiêm Huỳnh Thị Bé
                   -Anh Phước Tài Nguyễn Minh Hùng
                   – Anh Minh Nghị Lâm Thanh Tuấn
                  
          5)Phân phối văn kiện :
                   -Chị Diệu Phương Huỳnh Tú Dung
                   -Chị Trí Ngọc Trần Thị Thanh Đào
          6)Trang trí hội trường – Sắp xếp chỗ ngồi :
                   -GĐPT Tam Bảo-Rạch Giá
          7)Âm thanh – Ánh sáng – Quạt – Nhạc :
                   -HTr cấp Tín Minh Viên Hồng Phước Khánh
                   -HTr cấp Tập Phước Tài Nguyễn Minh Hùng
          8)Sắp xếp chỗ ngồi và hướng dẫn đại biểu :
                   -HTr cấp Tín Minh Hiện Quách Trung Sơn
                   -HTr cấp Tín Minh Nghị Lâm Thanh Tuấn
                   -HTr cấp Tín Minh Độ Phù Phước Trí                         
                   -HTr cấp Tín Diệu Tịnh Vương Ngọc Thanh
                   -HTr cấp Tập Thiện Khải La Thanh Hoàng
9)Hình ảnh – Đưa tin:
                   -HTr cấp Tập Huệ Thiện Lâm Hữu Tân
          10)Phục vụ ăn uống cho hội nghị :
                   -HTr Tập sự Diệu Hoàng Trần T.Thanh Tuyền
                   -Đoàn thiếu nữ GĐPT Tam Bảo-RG
          11)Sắp xếp giấy khen, phần thưởng, quà tặng :
                   -HTr cấp Tín Diệu Âm Lê Mỹ Hạnh
                   -HTr cấp Tín Diệu Tôn Nguyễn Thị Sáng
                   -HTr cấp Tín Tuệ Nghiêm Huỳnh Thị Bé
                   -HTr cấp Tín Diệu Tiến Phạm Thị Thảo
                   -HTr cấp Tín Diệu Ý Phạm Thúy Phượng
                   -HTr cấp Tín Mỹ Nguyệt Trịnh Thị Bé
 
PHỤ ĐÍNH :            Chương trình lễ thọ cấp
                   -Điều khiển chương trình : Chị Diệu Phương Huỳnh Tú Dung
                   1.Thỉnh Thầy Pháp Trí chủ lễ tụng bài Tựa Chú Lăng Nghiêm
                   2.Nghi thức truyền đăng
                   3.Phát nguyện (Anh Thiện Châu xướng đọc lời phát nguyện cho HTr đọc
                        theo) – Hát bài Phát Nguyện
                   4.Thầy Pháp Trí phát biểu chứng minh.
                   5.Đọc QĐ xếp cấp (Anh Minh Kim)
                   6.Trao QĐ và Giấy CN xếp cấp (Chị Diệu Thiện)
                   7.Gắn cấp (Nam : Anh Minh Kim – Nữ : Chị Diệu Thiện)               
          Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2015 của BHD. PBGĐPT Tỉnh Kiên Giang. Kính mong các đơn vị triển khai rộng rãi trong ban huynh trưởng để thực hiện cho tốt, góp phần cho hội nghị thành công viên mãn.
          Nam mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát.

 
                                                         

 

 

TM.BAN HƯỚNG DẪN PB. GIA ĐÌNH PHẬT TỬ

TRƯỞNG BAN

(đã ký)

Huynh Trưởng cấp Dũng

Diệu Thiện TRẦN THẾ MỸ

 


BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here