BTS GIÁO HỘI PGVN TỈNH KIÊN GIANG

BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ

BHD.PHÂN BAN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ

~~~~~~o0o~~~~~~

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

Đạo pháp – Dân tộc – Xã hội chủ nghĩa

~~~~~~o0o~~~~~~

 

Kiên Giang, ngày 06 tháng 10 năm 2015

KẾ HOẠCH
HUẤN LUYỆN DÀI HẠN
HUYNH TRƯỞNG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ
THUỘC BAN HƯỚNG DẪN PB.GĐPT KIÊN GIANG

I-Ý NGHĨA, MỤC ĐÍCH :

          1-Cả cuộc đời người huynh trưởng GĐPT là một trường huấn luyện lâu dài, không phút giây nào ngưng nghỉ : huấn luyện để tự hoàn thiện bản thân trở thành người Phật tử chân chánh; huấn luyện để có đủ năng lực hướng dẫn đàn em thân yêu; huấn luyện để xứng đáng là cán bộ của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam; huấn luyện để hoàn thành sứ mạng người Áo Lam v.v…

          2-Huấn luyện có nhiều cách : huấn luyện 5 ngày đêm tại các trại huấn luyện huynh trưởng; tự huấn luyện bằng cách học hỏi nơi các anh chị đi trước, học hỏi ở sách vở, học hỏi ở bạn bè và học hỏi qua thực tế cuộc sống v.v…

          3-Trong 25 năm qua ( 1990 – 2015 ), Ban Hướng Dẫn GĐPT Kiên Giang đã tổ chức 12 trại huấn luyện Lộc Uyển, 12 THL A Dục và 3 THL Huyền Trang. Đã có 12 anh chị hoàn tất trại huấn luyện Vạn Hạnh do Trung ương tổ chức. Tuy nhiên, kết quả mà chúng ta mong đợi là có một đội ngũ huynh trưởng đông về lượng, giỏi về chất để kế thừa sự nghiệp GĐPT trong tỉnh vẫn còn là một bài toán chưa có lời giải thỏa đáng.

          Nguyên nhân của sự bất cập này :

          -Một là, vì nhiều lý do như công việc làm ăn, hoàn cảnh gia đình, sự bất hòa, bất mãn trong nội bộ… nhiều huynh trưởng đã từ giã chiếc áo lam không biết ngày nào mặc lại;

          -Hai là, 5 ngày đêm huấn luyện tại trại rõ ràng là chưa đủ để tạo ra một huynh trưởng hoàn chỉnh như mong đợi;

          -Ba là, vì nhiều lý do chủ quan lẫn khách quan, đại đa số huynh trưởng còn thiếu tự học tự tu, nhất là tự huấn luyện để có trình độ ngang tầm với trách vụ mình đang gánh vác.

          Hậu quả của sự bất cập trong khâu đào tạo huynh trưởng là tình trạng lỏng lẻo, yếu kém trong sinh hoạt tại hầu hết các đơn vị GĐPT trong tỉnh.

          Để khắc phục phần nào tình trạng nói trên, BHD.PBGĐPT Kiên Giang đề ra Kế hoạch huấn luyện dài hạn cho huynh trưởng GĐPT trong tỉnh như sau :

 

II-TÊN GỌI – THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM – THÀNH PHẦN :

 

          1)Tên gọi :  Lớp huấn luyện dài hạn huynh trưởng GĐPT Kiên Giang

          2)Thời gian : Lớp tập trung trại sinh mỗi tháng một lần vào chiều thứ Bảy cuối tháng. Thời gian học từ 14 giờ đến 17 giờ, trong đó có 10 phút giải lao giữa buổi.

          (Buổi học đầu tiên sẽ được tổ chức vào chiều thứ bảy 30/01/2016)

          3)Địa điểm : tại chùa Tam Bảo-Rạch Giá

          4)Thành phần : lớp huấn luyện dài hạn dành cho tất cả huynh trưởng có cấp và chưa có cấp đang sinh hoạt tại các đơn vị GĐPT trong tỉnh. Để việc quản lý và điều hành lớp học có kết quả, tạm đặt ra Ban Quản lớp như sau :

                   BAN QUẢN LỚP :

                   -Lớp trưởng :              HTr cấp Dũng Diệu Thiện Trần Thế Mỹ

                   -Lớp phó huấn luyện : HTr cấp Tấn Minh Kim Quách Văn Thành

                   -Lớp phó đời sống :     HTr cấp Tấn Diệu Sang Lâm Cẩm Tiên

                   -Thư ký :                      HTr cấp Tập Huệ Thiện Lâm Hữu Tân

         

                   HỌC VIÊN : như trên đã nói, cả cuộc đời người huynh trưởng là một trường huấn luyện không ngơi nghỉ, vì thế tất cả huynh trưởng tham dự trại đều có thể vừa là huynh trưởng giảng huấn, vừa là học viên. Phương châm huấn luyện của lớp nằm trong bốn chữ “Kiến Hòa Đồng Giải”, tức người biết truyền lại cho người chưa biết.

 

III-NỘI DUNG – PHƯƠNG PHÁP HUẤN LUYỆN – PHÂN CÔNG GIẢNG HUẤN :

          1)Nội dung huấn luyện : tất cả mọi đề tài có liên quan đến sinh hoạt GĐPT, nhắm đến những mục tiêu như sau :

          -Trang bị kiến thức Phật pháp – Tinh thần – Lịch sử để tôi luyện ý chí và hoàn thiện tư cách người huynh trưởng gương mẫu, làm “thân giáo” cho đoàn sinh noi theo

          -Trang bị kiến thức tổ chức & điều khiển trong GĐPT nhằm giúp huynh trưởng tăng cường ý thức trách nhiệm trong việc xây dựng  đơn vị vững mạnh và góp phần xây dựng mái nhà Lam Kiên Giang.

          -Trang bị kỹ năng hướng dẫn các môn học : Phật pháp, thoạt động thanh niên, văn nghệ và một số kỹ năng trong đời sống (như : vi tính, tổ chức các buổi lễ trong GĐPT, nghệ thuật làm MC v.v…)  nhằm giúp cho buổi sinh hoạt ở các đơn vị GĐPT trở nên sinh động, hấp dẫn, thu hút đông đảo đoàn sinh đến với Gia đình

 

          2)Phương pháp huấn luyện  dựa trên 3 nguyên tắc sau đây :

                        -Người đã biết hướng dẫn người chưa biết

                   -Học lẫn nhau theo phương châm “Kiến hòa đồng giải”

                   -Tự học (bằng cách tự mình sưu tầm, tham khảo và biên soạn thành tài liệu huấn luyện để trình bày trước tập thể )

 

          3)Phân công giảng huấn :

          –HTr cấp Dũng Diệu Thiện Trần Thế Mỹ : phụ trách các môn: Phật pháp – Tinh thần – Phương pháp giảng dạy.

          –HTr cấp Tấn Minh Kim Quách Văn Thành : phụ trách các môn: Lịch sử – Tổ chức & điều khiển – Hát nhạc.

          –Các huynh trưởng có cấp khác : tự nguyện hoặc được chỉ định biên soạn từng đề tài phù hợp với khả năng của mình để trình bày trước tập thể theo nguyên tắc “Kiến hòa đồng giải” thuộc các bộ môn văn nghệ, gia chánh, hoạt động thanh niên, trò chơi, kỹ năng trong đời sống v.v…

 

IV-CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN :

          1)Môn Phật Pháp – Tinh thần : gồm các đề tài thích hợp được tuyển chọn trong các chương trình tu học bậc Kiên, Trì, Định và các trại huấn luyện Lộc Uyển, A Dục, Huyền Trang.

          2)Phương pháp giảng dạy : gồm cách thức soạn giáo án và phương pháp lên lớp giảng dạy một tiết học.

          3)Môn lịch sử : gồm lịch sử GĐPT Việt Nam, GĐPT Kiên Giang, lịch sử GHPG Việt Nam, lịch sử GHPGVN Tỉnh Kiên Giang…

          4)Môn tổ chức & điều khiển : gồm Nội quy GĐPTVN, Nội quy Huynh trưởng, Nội quy Ban HDPT Trung ương, Nội quy Ban trị sự GHPGVN Tỉnh Kiên Giang – Hệ thống tổ chức GĐPTVN các cấp từ Trung ương đến cơ sở, Quy chế làm việc của Ban hướng dẫn GĐPT Kiên Giang, Chức năng nhiệm vụ từng thành viên trong BHD.GĐPT – Hệ thống tổ chức và chức năng nhiệm vụ ban huynh trưởng trong 1 đơn vị GĐPT – Một số đề tài thích hợp tuyển chọn từ các trại huấn luyện Lộc Uyển, A Dục, Huyền Trang – Biết lập và cập nhật các loại sổ sách trong Gia đình – Biết soạn chương trình tu học và sinh hoạt hàng quý cho đơn vị. Biết tổ chức các loại lễ lạt trong đơn vị…

          5)Môn hát nhạc : thuộc 60 bài hát sinh hoạt và truyền thống GĐPT . Thuộc  20 bài hát vui có kèm động tác múa tập thể đơn giản

          6)Môn Hoạt động thanh niên : thông thạo tất cả các đề tài về gút dây, truyền tin, dấu đi đường, cứu thương, phương hướng, ước đạt, mật thư… được chỉ định trong chương trình tu học môn HĐTN của 4 bậc ngành Thiếu và 4 bậc ngành Oanh – Biết dựng lều chữ A và lều con cóc – Biết thiết kế và thực hiện 3 loại cổng trại – thông thạo cách dựng cột cờ không gian và chế tác các món thủ công trại – Biết tổ chức một ngày trại dã ngoại cho đơn vị

          7)Trò chơi : điều khiển thông thạo 40 trò chơi Phật hóa – Thuộc 20 loại tiếng reo tập thể – Biết biên soạn, dàn dựng và điều khiển trò chơi lớn – Thông thạo cách tổ chức một đêm lửa trại – Biết 3 cách xếp đống củi, biết 3 cách làm chuột lửa – Thuộc 3 bài hát : Nhảy lửa, Hồn Lửa Thiêng, Bài Ca Cuối Lửa và thuộc điệu múa 3 bài hát này .

          8)Gia chánh : Biết nấu cơm ngon – Biết nấu 3 loại canh, 3 loại xào, 3 loại kho, 3 loại chè, 3 loại gỏi, 3 loại bánh – Biết thêu các mũi nhánh cây, chữ thập ứng dụng vào việc thêu huy hiệu Hoa Sen và thêu bảng tên huynh trưởng.

          9)Cứu thương: thông thạo tất cả các cách cứu cấp và băng bó  được chỉ định trong chương trình tu học môn cứu thương .

          10)Một số kỹ năng cần thiết khác :

          -Vi tính : biết sử dụng vi tính  soạn thảo văn bản, biết vào một trang Web, biết gửi và nhận thư điện tử, biết cách tải một tài liệu hoặc hình ảnh… từ trên mạng xuống, biết gửi một hình ảnh, một tập tin… từ máy nhà đến một máy khác, biết thiết kế và sử dụng face book.

          -Nghệ thuật làm MC : biết soạn chương trình và viết lời giới thiệu cho một buổi lễ Gia đình

          -Văn nghệ : biết tổ chức một đêm văn nghệ sân khấu – Biết dàn dựng một tiết mục múa dâng hoa trong 1 buổi lễ – Biết làm một tờ báo tường – Biết tổ chức triển lãm – Biết chụp ảnh – Biết sử dụng máy tăng âm…    

 

V- TỔ CHỨC THỰC HIỆN :

          -Gởi Thu Trình (kèm Kế hoạch mở lớp) lên Ban trị sự Tỉnh Hội để xin phép

         -Xin phép Thầy trụ trì chùa Tam Bảo cho mượn địa điểm

          -Thông báo ngày giờ, đề tài học và dặn dò cần thiết đến các đơn vị trước 30 ngày

          -Điểm danh huynh trưởng có mặt mỗi kỳ học (căn cứ danh sách Ban huynh trưởng do đơn vị báo cáo)

          -Trong 3 giờ học thì giảng viên trình bày đề tài trong 1 giờ. Thời gian còn lại dành cho học viên thảo luận (hoặc thực hành)

          -Tài liệu huấn luyện do huynh trưởng giảng huấn biên soạn, đánh máy, in ấn và  phát cho mỗi học viên  

          -Mỗi huynh trưởng đến lớp cần trang bị : sổ tay, viết, thước và các loại học cụ thích hợp theo yêu cầu từng môn học

          -Mỗi năm vào buổi chiều ngày họp lệ quý IV, ban quản lớp tổ chức thi gồm hai phần : trắc nghiệm và thực hành, Trung bình cộng điểm thi trong 1 năm của học viên từng đơn vị được tính vào tổng số điểm cuộc thi Đơn Vị Vững Mạnh của năm đó (tiêu chí 28).

          -Huynh trưởng nào đạt điểm cao nhất, nhì, ba trong năm sẽ được biểu dương khen thưởng trong hội nghị tổng kết hằng năm.

         -Huynh trưởng nào vắng mặt 6 buổi học trở lên trong 1 năm sẽ không được xét xếp cấp khi đến hạn.

 

Trên đây là kế hoạch tổ chức lớp huấn luyện dài hạn huynh trưởng GĐPT trong tỉnh Kiên Giang đã được thống nhất tại phiên họp lệ quý IV-2015 ngày 26/9/2015 vừa qua. Rất mong các đơn vị GĐPT trong tỉnh tổ chức triển khai Kế hoạch này đến toàn thể huynh trưởng của đơn vị và động viên anh chị em tham dự đông đủ lớp huấn luyện dài hạn để góp phần nâng cao trình độ chuyên môn cho huynh trưởng nhằm đưa sinh hoạt tại các đơn vị được phong phú, hấp dẫn đối với đoàn sinh.

Nâng cao trình độ tu học và kỹ năng chuyên môn cho huynh trưởng chính là đổi mới sinh hoạt GĐPT một cách căn cơ nhất, hiệu quả nhất.

 

                                   
TM.BAN HƯỚNG DẪN PB. GIA ĐÌNH PHẬT TỬ

TRƯỞNG BAN

(đã ký)

Huynh Trưởng cấp Dũng

Diệu Thiện TRẦN THẾ MỸ

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here