Nhờ vô thường, mọi thứ đều có thể. Bởi vì bạn còn sống, mọi thứ đều có thể.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh

GĐPT Tam Bảo - RG

GĐPT Tam Bảo - RG

Trang 1/3 1 2 3