Thứ ba, Ngày 29 tháng 11 Năm 2022 (Ngày 6 tháng 11 năm Nhâm Dần)
Nhờ vô thường, mọi thứ đều có thể. Bởi vì bạn còn sống, mọi thứ đều có thể.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh

GĐPT Tam Bảo - HT

GĐPT Tam Bảo - HT

Trang 5/5 1 4 5