1) Kế hoạch thi vượt bậc 2015 cho đoàn sinh GĐPT Kiên Giang.

2) Kế hoạch tổ chức hội nghị tổng kết Phật sự năm 2015.

Chủ tọa cuộc họp là huynh trưởng cấp Dũng Diệu Thiện Trần Thế Mỹ, Phó Ban Hướng Dẫn Phân Ban Gia Đình Phật Tử Trung Ương, Trưởng Ban Hướng Dẫn Phân Ban Gia Đình Phật Tử Kiên Giang và huynh trưởng cấp Tấn Minh Kim Quách Văn Thành, Ủy viên tu thư Ban Hướng Dẫn Phân Ban Gia Đình Phật Tử Trung Ương, Phó Ban Hướng Dẫn Phân Ban Gia Đình Phật Tử Kiên Giang.

Tham dự cuộc họp có 25 thành viên BHD Tỉnh và đại diện các đơn vị GĐPT trong tỉnh Kiên Giang

Tại cuộc họp, anh Minh Kim đã triển khai kế hoạch số 27/KH-GĐPT và tiến hành phân công, giải thích các quy chế thi, cách thức tiến hành phần thi viết và thực hành.

Kỳ thi Vượt bậc năm nay sẽ cùng lúc tổ chức tại 5 điểm thi: Chùa Tam Bảo (Thành Phố Rạch Giá), chùa Tam Bảo (Thị xã Hà Tiên), Chùa Bửu Thọ (huyện Châu Thành), chùa Bửu Sơn (huyện Tân Hiệp) và chùa Sùng Đức (huyện Phú Quốc).

Cuộc thi chính thức sẽ được tổ chức vào 14h00 ngày 13/12/2015. Đến ngày 20/12/2015, các thành viên hội đồng thi sẽ tiến hành tổng kết điểm tại chùa Tam Bảo.

Kết quả thi sẽ được công bố tại Hội Nghị Tổng Kết hoạt động Ban Hướng Dẫn Phân Ban Gia Đình Phật Tử Kiên Giang vào ngày 1/1/2016.

Tại cuộc họp, Ban Hướng Dẫn cũng thông qua thông báo số 30/TB-GĐPT về việc tổ chức Hội Nghị Tổng Kết 2015 tại chùa Tam Bảo (Rạch Giá).

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ cùng ngày.

Sau đây là một số hình ảnh cuộc họp:

Niệm Phật cầu gia bị


Chào cờ Sen Trắng
BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here